Robert Burns Society Maastricht


Robert Burns Society Maastricht
Founded 27 August 2010

Member of the Robert Burns World Federation (No.2093)


Bestuur:
Marcel Herpers, President of the Society
Jean Rossell, Secretaris
Sjanelien Baats, Penningmeester

Paul Baats, Marketing & PR
Rina Herpers, Bestuurslid


Max de Haan, ErelidWaarom anno nu belangstelling en aandacht voor een Schotse dichter in Maastricht, die 250 jaar geleden leefde en werkte, zo’n 1500 kilometer ver weg van ons land?
Zo vreemd is dat om een aantal redenen niet. Maastricht is een stad waarin kunst en cultuur bloeien en gewaardeerd  worden en een stad  waarin het leven ten volle geleefd en genoten wordt. Allemaal eigenschappen die ook horen bij Robert Burns.
Robert Burns, de in Schotland geëerde, gevierde en gekoesterde dichter van oprechtheid, warmte en menselijkheid, van vrijheid en van de broederschap van mensen, zou zich hier aan de oevers van de Maas even goed thuis gevoeld hebben, als destijds langs de ruisende rivier, de Nith, die achter zijn laatste boerderij stroomde.

Wie was deze man die in 1759 in een arm boeren gezin werd geboren in het westen van Schotland en die na nauwelijks 37 jaar in 1796 doodziek stierf? Het antwoord op die vraag is te vinden in bijna 700 gedichten, liederen en bijna evenveel brieven. In deze geweldige erfenis zoeken honderdduizenden over de hele wereld, soms in de duizenden ‘Burns Clubs’ verenigd, of met vrienden, of als literatuurwetenschappers naar het portret van een grenzeloos eerlijk en hartstochtelijk mens, die van de beker van het leven gretig heeft gedronken.
Robert Burns, de oudste zoon uit een boerenfamilie groeide op  in armoede, maar kreeg toch een uitstekende opvoeding en goede opleiding, dankzij zijn al even leergierige vader. Een vader die hij schetste in enkele gedichten, maar vooral in zijn gedicht ‘The Cotters Saturday Night’, als de vrome patriarch op zaterdagavond met zijn gezin om de tafel verenigd.
Nauwelijks 20 jaar oud moet hij de plaats van zijn vader innemen in het boerenbedrijf, maar schrijft daarnaast zijn eerste gedichten, wordt talloze malen verliefd en wordt als dichter plotseling beroemd in Edinburgh in 1787. De Schotse hoofdstad van waaruit  de vroegste drukken van zijn werk over de hele wereld reizen, zelfs tot in het dan nog zo verre Amerika.

Hij blijft in alle opzichten zijn vaderland trouw, verafschuwt de hoge Schotse adel die de zelfstandigheid van Schotland en een eigen koningshuis aan Engeland hebben verkwanseld. Hij komt in opstand tegen de schijnheiligheid van de meedogenloze Schotse zwarte kousen kerk, laat zijn stem horen voor de rechten van vrouw en tegen de slavernij.
Geen wonder dus dat Robert Burns mensen overal ter wereld tot op de dag van vandaag bezig houdt. Niet verwonderlijk dat je hem blijft lezen, gefascineerd raakt door zijn oprechtheid, zijn grote liefde en begrip voor mens, dier en natuur en nadat je kennis met hem gemaakt hebt,  nooit meer kunt loslaten.

Die fascinatie is er niet alleen voor geleerde kenners van de 18de eeuw, maar was in het begin van de 19de eeuw al aanleiding om jaarlijks ‘Burns Dinners’ te houden, waarin een goed gezelschap niet uitgepraat raakte en raakt over zijn persoon en werk. Waar zijn liederen worden gezongen, de doedelzak klinkt, van het goede der aarde wordt genoten, besprenkeld met die fonkelende amberkleurige drank,  ‘uisge beatha’, Gaelic voor ‘water des levens’ ofwel whisky.

Zo’n mens en dichter blijft met zijn bevlogenheid actueel en verdient aandacht, studie en vooral ook een plaats in Maastricht en de Euregio, waarbij o.a. ook in Maastricht zijn verjaardag jaarlijks op de gepaste wijze gevierd wordt.


Prof. dr. Max .J.M. de Haan